Regulamin

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ GIEŁDY KOLEKCJONERSKIEJ

WARSZAWA – 21 KWIETNIA 2024 R. 

 1. Organizatorem Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej (zwanej dalej Giełdą) jest KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski, NIP: 5361730314, REGON: 368913741.
 2. Giełda odbywa się w Arenie Usynów (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa), w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela), w godzinach 10:00-16:00.
 3. Wstęp na Giełdę odbywa się na podstawie biletu wstępu (wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej Giełdy).
 4. Na terenie Giełdy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 5. Prowadzenie akcji reklamowych na terenie Giełdy wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Organizatora.
 6. Zabrania się sprzedaży „z ręki” bez wcześniejszego wykupienia stanowiska handlowego.
 7. Opłata za udostępnienie stanowiska handlowego pobierana jest jednorazowo (wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej Giełdy).
 8. Wystawca zobowiązany jest do zajęcia i przygotowania stoiska w dniu 21 kwietnia 2024 r. w godzinach 8:00-10:00.
 9. Wystawca zobowiązany jest do uczestnictwa w pełnych godzinach trwania Giełdy tj. w dniu 21 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:00-16:00.
 10. Wystawca zobowiązany jest do demontażu stoiska do godziny 18:00 w dniu 21 kwietnia 2024 r.
 11. Ze względu na tematyczny charakter imprezy organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Wystawców oraz sprzedawanego asortymentu.
 12. Miejsce dla Wystawcy wyznacza Organizator w porozumieniu z Wystawcą.
 13. Wystawca zobowiązuje się nie prowadzić handlu przedmiotami prawnie zakazanymi, pochodzącymi z kradzieży lub o symbolice prawnie zabronionej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie i legalność wystawianych eksponatów, ich jakość i autentyczność.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Giełdy i osoby trzecie w tym za uszkodzenia czy utratę mienia wystawców i uczestników Giełdy. Wystawcy zobowiązani są zabezpieczyć wnoszone przez siebie mienie przed uszkodzeniem i utratą we własnym zakresie.