Regulamin

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ GIEŁDY KOLEKCJONERSKIEJ

WARSZAWA – 8 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

 1. Organizatorem Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej (zwanej dalej Giełdą) jest KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski, NIP: 5361730314, REGON: 368913741.
 2. Giełda odbywa się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Dzielnicy Bielany (ul. Lindego 20, 02-952 Warszawa), w dniu 8 października 2023 r. (niedziela), w godzinach 10:00-16:00.
 3. Wstęp na Giełdę odbywa się na podstawie biletu wstępu (wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej Giełdy).
 4. Na terenie Giełdy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 5. Prowadzenie akcji reklamowych na terenie Giełdy wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Organizatora.
 6. Zabrania się sprzedaży „z ręki” bez wcześniejszego wykupienia stanowiska handlowego.
 7. Opłata za udostępnienie stanowiska handlowego pobierana jest jednorazowo (wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej Giełdy).
 8. Wystawca zobowiązany jest do zajęcia i przygotowania stoiska w dniu 8 października 2023 r. w godzinach 8:00-10:00.
 9. Wystawca zobowiązany jest do uczestnictwa w pełnych godzinach trwania Giełdy tj. w dniu 8 października 2023 r. w godzinach 10:00-16:00.
 10. Wystawca zobowiązany jest do demontażu stoiska do godziny 18:00 w dniu 8 października 2023 r.
 11. Ze względu na tematyczny charakter imprezy organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Wystawców oraz sprzedawanego asortymentu.
 12. Miejsce dla Wystawcy wyznacza Organizator w porozumieniu z Wystawcą.
 13. Wystawca zobowiązuje się nie prowadzić handlu przedmiotami prawnie zakazanymi, pochodzącymi z kradzieży lub o symbolice prawnie zabronionej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie i legalność wystawianych eksponatów, ich jakość i autentyczność.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Giełdy i osoby trzecie w tym za uszkodzenia czy utratę mienia wystawców i uczestników Giełdy. Wystawcy zobowiązani są zabezpieczyć wnoszone przez siebie mienie przed uszkodzeniem i utratą we własnym zakresie.