Plan giełdy

Na planie zaznaczone są:

  • literą V – stoiska targowe (200 cm szerokości i 300 cm głębokości),
  • literą P – place wystawowe (200 cm szerokości i 300 cm głębokości),
  • literami A, B, C, D, E, F – stoły wystawowe (150 cm szerokości i 75 cm głębokości).